Gaselli Kongress 2020: kes pääses kiiresti kasvavate ettevõtete TOP 10’SSE

Gaselli Kongress 2020: kes pääses kiiresti kasvavate ettevõtete TOP 10’SSE

13. veebruaril toimus Tallinnas Kultuurikatlas iga-aastane üritus Gaselli Kongress, kus tippjuhid rääkisid oma eduloodest. Kuulutati välja ka Eesti kõige kiiremini kasvavate ettevõtete nimekiri. Kes pääses TOP 10’sse?

Gasell on ettevõte, mis kasvatab käivet ja kasumit vähemalt 50% võrra. Iga aasta pääseb Gaselli TOP nimekirja umbes 1000 ettevõtet, mis on kasvanud kaks, kolm, aga vahest ka kümneid kordi eelmise kalendriaasta jooksul. Kuid üldkokkuvõttes ainult 1% Eesti ettevõtetest pääseb Gaselli TOP’i.

2020. aasta Gaselli TOP 10:

1. NV Trade OÜ

Põhitegevusala:

Kütuse, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine

Käive 2018. aastal: 1 862 886

Tegevuskasum 2018. aastal: 382 292

2. Smartech Shop OÜ

Põhitegevusala:

Arvutite, arvutite välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

Käive 2018. aastal: 964 390

Tegevuskasum 2018. aastal: 122 740

3. Imex Oil Trade OÜ

Põhitegevusala:

Kütuse, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine

Käive 2018. aastal: 5 134 283

Tegevuskasum 2018. aastal: 399 138

4. Tristore OÜ

Põhitegevusala:

Spordirajatiste käitus ja reisikorraldaja tegevus

Käive 2018. aastal: 876 971

Tegevuskasum 2018. aastal: 49 519

5. BHH Baltic OÜ

Põhitegevusala:

Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine

Käive 2018. aastal: 1 765 793

Tegevuskasum 2018. aastal: 74 143

6. Tandem Kaubandus OÜ:

Põhitegevusala:

Peakontorite tegevus, puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük, ehituslik projekteerimine ning maksualane nõustamine

Käive 2018. aastal: 2 228 290

Tegevuskasum 2018. aastal: 611 294

7. Energiatehnika OÜ

Põhitegevusala:

Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid

Käive 2018. aastal: 2 656 605

Tegevuskasum 2018. aastal: 413 219

8. Roteh Grupp OÜ

Põhitegevusala:

Elamute ja mitteeluhoonete ehitus

Käive 2018. aastal: 3 017 810

Tegevuskasum 2018. aastal: 479 549

9. Smartvent Group OÜ

Põhitegevusala:

Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus

Käive 2018. aastal: 1 057 457

Tegevuskasum 2018. aastal: 72 377

10. Pühaste Pruulikoda OÜ

Põhitegevusala:

Õlletootmine

Käive 2018. aastal: 701 067

Tegevuskasum 2018. aastal: 167 661

Eesti IT-ettevõte RIA.com Marketplaces, mis pääses ka selle aasta Gaselli TOP’i. Ettevõtte käive kasvas mullu 50% võrra tänu edukale ärile Ukrainas. Ettevõte on tuntud tänu projektidele AUTO.RIA.com (automüügi portaal, mis kuulub maailma TOP 6’sse) ja DOM.RIA.com (kinnisvaraportaal, mis on tunnustatud Ukraina well-known kaubamärk). Juhatuse liige Artjom Umanets räägib, et Eesti IT-valdkonda ootab ees tõeline läbimurre.

– „IT tehnoloogiad toodavad tänavu ligikaudu 15% Eesti SKP’st. Viimaste aastate jooksul on meie riiki tulnud tuhandeid selle valdkonna spetsialiste. Nemad töötavad, teenivad ja maksavad makse. Lähitulevikus väiksed IT-ettevõtted jõuavad uuele tasemele. Mina arvan, et 2025. aastal Gaselli nimekirjas on vähemalt üks kolmandik IT-ettevõtteid”, räägib Artjom Umanets RIA.com Marketplaces’ist.

– „Võtame näiteks meie ettevõte. See kasvas mullu 50% võrra ja meie analüütikute arvutustel kasv püsib ka lähiaastatel. Seetõttu meie kavatseme läbi viia meie aktsiate esmase avaliku pakkumise, kuid lähemas perspektiivis on minek Nasdaq First North turule Tallinna börsil”.

RIA.com Marketplaces Gaselli Kongressil 2020

Gazelle Congress 2020: who made their way to the TOP 10 of fastest-growing companies?

Gazelle Congress 2020: who made their way to the TOP 10 of fastest-growing companies?

On the 13th of February, the city of Tallinn held the annual event Gazelle Congress, where top-managers and company owners shared the stories of success. Also, the organizers announced the list of the fastest-growing companies in Estonia. Who made their way to the TOP 10?

Gazelle is a company whose revenue and income saw at least 50% growth. Around 1000 companies, whose profits doubled, tripled, or even grew by tenfold throughout the previous year, enter the list every year. But overall, there are only about 1% of Estonian companies in the Gazelle TOP.

Gazelle TOP 10 in the year 2020:

1. NV Trade OÜ 

Main activity: 

The sale of fuels, ores, metals, and industrial chemicals 

Revenue in the year 2018:1 862 886

Operating income (EBIT) in the year 2018: 382 292

2. Smartech Shop OÜ

Main activity: 

Retail sale of computers, peripheral units, and software in specialized stores

Revenue in the year 2018: 964 390

Operating income (EBIT) in the year 2018: 122 740

3. Imex Oil Trade OÜ

Main activity: 

The sale of fuels, ores, metals, and industrial chemicals. 

Revenue in the year 2018: 5 134 283

Operating income (EBIT) in the year 2018: 399 138

4. Tristore OÜ

Main activity: 

Operation of sports facilities and tour operator activities

Revenue in the year 2018: 876 971 

Operating income (EBIT) in the year 2018: 49 519

5. BHH Baltic OÜ

Main activity: 

Wholesale of wood and construction materials

Revenue in the year 2018: 1 765 793 

Operating income (EBIT) in the year 2018: 74 143

6.  Tandem Kaubandus OÜ

Main activity: 

Activities of head offices, wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment, constructional designing, and tax consultancy. 

Revenue in the year 2018: 2 228 290

Operating income (EBIT) in the year 2018: 611 294

7. Energiatehnika OÜ

Main activity: 

Wholesale of electrical material and their requisites and electrical machines, inc cables

Revenue in the year 2018: 2 656 605

Operating income (EBIT) in the year 2018: 413 219

8. Roteh Grupp OÜ

Main activity: 

Construction of residential and non-residential buildings

Revenue in the year 2018: 3 017 810

Operating income (EBIT) in the year 2018: 479 549

9. Smartvent Group OÜ

Main activity: 

Installation of heating, ventilation and air conditioning equipment

Revenue in the year 2018: 1 057 457

Operating income (EBIT) in the year 2018: 72 377

10. Pühaste Pruulikoda OÜ

Main activity:

Manufacture of beer

Revenue in the year 2018: 701 067

Operating income (EBIT) in the year 2018: 167 661

Estonian IT-company RIA.com Marketplaces, which has grown over 50% as a result of a successful business in Ukraine, also was a nominee for the Gazelle TOP. The company is known thanks to its projects AUTO.RIA.com (one of the world’s TOP 6 car-selling websites) and DOM.RIA.com (real estate website, which received the well-known brand award in Ukraine). The company’s board member Artem Umanets tells that in the following years, the IT-sector will have a real breakthrough in Estonia.

“Nowadays, IT-sector generates more than 15% percent of Estonia’s GDP. Thousands of IT specialists have moved to our country in the last few years. Within a few years, small IT-companies will reach a new, significant level. I believe that in the year 2025, around one-third of companies in the Gazelle TOP will be from IT-sector”, tells Artem Umanets “We can take our company as an example. It saw a 50% growth throughout the last year, and our analysts predict that this growth will also continue in the following years. Therefore, we plan to commit the IPO, but in the near term, we will enter the Nasdaq First North market at the Tallinn Stock Exchange.

RIA.com Marketplaces at the Gazelle Congress 2020

Gazelle Congress 2020: кто вошел в ТОП-10 быстрорастущих компаний?

Gazelle Congress 2020: кто вошел в ТОП-10 быстрорастущих компаний?

В Таллинне прошел ежегодный конгресс Gazelle Congress, на котором топ-менеджеры и владельцы компаний рассказывали об истории успеха своего бизнеса. Огласили и список быстрорастущих компаний в Эстонии Кто попал в ТОП-10?

Чтобы попасть в список «Газелей», нужно чтобы рост компании составил минимум 50% по сравнению с предыдущим годом. В этот список ежегодно попадают около 1000 компаний, которые увеличивают свою доходность в два, три, а то и в десятки раз за календарный год. Но если брать в целом, только около 1% всех компаний Эстонии находятся в этом списке.  

ТОП-10 компаний «Газелей» в 2020 году:

1. NV Trade OÜ 

Основная деятельность: 

Торговля топливом, рудами, металлами и химическими веществами в промышленности. 

Выручка в 2018 году:1 862 886

Операционная прибыль в 2018 году: 382 292

2. Smartech Shop OÜ

Основная деятельность:

Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах. 

Выручка в 2018 году: 964 390

Операционная прибыль в 2018 году: 122 740

3. Imex Oil Trade OÜ

Основная деятельность:

Торговля топливом, рудами, металлами и химическими веществами в промышленности.

Выручка в 2018 году: 5 134 283

Операционная прибыль в 2018 году: 399 138

4. Tristore OÜ

Основная деятельность:

Эксплуатация спортивных сооружений и туроператорская деятельность

Выручка в 2018 году: 876 971 

Операционная прибыль в 2018 году: 49 519

5. BHH Baltic OÜ

Основная деятельность:

Торговля древесиной и строительными материалами.

Выручка в 2018 году: 1 765 793 

Операционная прибыль в 2018 году: 74 143

6.  Tandem Kaubandus OÜ

Основная деятельность: 

Деятельность головных офисов, оптовая торговля древесиной, строительными материалами и сантехникой, проектирование конструкций и налоговый консалтинг. 

Выручка в 2018 году: 2 228 290

Операционная прибыль в 2018 году: 611 294

7. Energiatehnika OÜ

Основная деятельность:

Оптовая торговля электротехническими материалами, материалами и оборудованием, включая кабели. 

Выручка в 2018 году: 2 656 605

Операционная прибыль в 2018 году: 413 219

8. Roteh Grupp OÜ

Основная деятельность:

Строительство жилых и нежилых зданий.

Выручка в 2018 году: 3 017 810

Операционная прибыль в 2018 году: 479 549

9. Smartvent Group OÜ

Основная деятельность:

Монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования/ 

Выручка в 2018 году: 1 057 457

Операционная прибыль в 2018 году: 72 377

10. Pühaste Pruulikoda OÜ

Основная деятельность:

Производство пива. 

Выручка в 2018 году: 701 067

Операционная прибыль в 2018 году: 167 661

Вот что говорит номинант Gazelle эстонская IT-компания RIA.com Marketplaces, которая выросла на 50%, ведя успешный бизнес в 45-миллионой Украине. Она известна благодаря своим продуктам AUTO.RIA.com (сайт по продажам авто, который входит в ТОП-6 в мире) и DOM.RIA.com (сайт по продажам недвижимости признан well known бренд в Украине). И как говорит Артем Уманец, IT-отрасль в ближайшие годы произведет на рынке нашей страны настоящий прорыв. 

— Более 15% от ВВП Эстонии на сегодняшний день приносят IT-технологии. К нам в страну за последние несколько лет переехали тысячи лучших специалистов из этой отрасли. Они работают, зарабатывают и уплачивают налоги. И в ближайшие годы небольшие IT-компании достигнут серьезного уровня. Я думаю, что в 2025 году в списке «Газелей» их будет минимум треть от всего количества,— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — Можем для примера взять даже на нашу компанию. Она выросла на 50% по сравнению с предыдущим годом и по расчетам наших аналитиков рост в последующих годах сохранится. Поэтому мы задумываемся провести IPO, но в ближайшей перспективе это будет выход на площадку First North  биржи Nasdaq Tallin. 

Подпись под фото: RIA.com Marketplaces на Gazelle Congress 2020

Katarina Holm: Investeerimisklubist ja algajatest investoritest

Hiljuti toimus Tallinnas iga-aastane konverents “Investor Toomas”, mida külastas üle kuuesaja inimese. Investorid rääkisid eelmise aasta kasumist, investeeringute tagastamisest, ühisrahastusest ja teistest probleemidest. Üritusest võtsid osa ka eesti tehnoloogiaettevõtte RIA.com Marketplaces’i asjatundjad, kes olid konverentsi toetajad. Nemad rääkisid Investeerimisklubi asutaja Katarina Holmiga sellest, kuidas tuli mõte selline klubi luua.

Katarina Holm on Tallinna Investeerimisklubi asutaja- teab kõike raha investeerimisest, edust ja ebaõnnest.

– Kuidas tuli teil mõte asutada Investeerimisklubi?

– Meie klubil on kitsas suunitlus. Kui eesti keelt kõnelevad inimesed saavad valida klubi isegi osalejate soo järgi, siis venekeelse elanikkonna jaoks ei olnud midagi. Sellepärast otsustasime selle tühimiku täita.

– Kas see oli kommertsettevõtmine või püsis entusiasmil?

– Eestis tegeletakse enamiku asjadega puhtalt entusiasmist ühiskonna edasiarengu jaoks. Meil on inimesi, kes ei valda eesti ega inglise keelt. Need inimesed tunnevad huvi investeerimise vastu, kuid ei käi üritustel, kus on neil piiratud ligipääs informatsioonile. Me tahame aidata neil silmaringi laiendada. See puudutab eriti neid, kes tulevad Eestisse välismaalt.

– Konverentsist võttis osa üle kuuesaja inimese. Kas see on väga palju?

– See on Eesti võimsaim investeerimiskonverents. Eelmise aasta üritusel osales üle viiesaja investeerimishuvilise.

– Kas kõik osalejad investeerivad regulaarselt või see on hoopis hariduslik projekt?

– See on muu hulgas ka hariduslik projekt. Osalejate arv kasvab iga aastaga. Peame arvestama sellega, et on esindatud ka hulk uusi investoreid, kes on alles hiljuti turule sisenenud. Kuid siin näeb ka aastast aastasse korduvaid nägusid. Meie konverentsi tuum on kogenud investorid, kes tegelevad sellega juba mitmendat aastat.

– Kas on juhtunud mõni sündmus, näiteks pensionisüsteemi muudatus, mis suunas inimesed iseseisvalt investeerima, mitte usaldama oma raha pangale või teistele asutustele?

– Neil, kes tahavad oma peaga mõelda, on alati huvi proovida midagi iseseisvalt. Jah, näiteks pensionireform võib olla positiivne samm selleni, et inimesed õpivad ise oma raha investeerima. Kuid kindlasti tuleb ka pettureid, kes tahavad seda raha endale.

– Mida te soovitate algajatele? Millele tuleb tähelepanu pöörata? Kas mõnele teatud turule või finantsnäitajatele?

– Algajad peavad investeerima neisse valdkondadesse, mida nad mõistavad. Kui biotehnoloogia on sulle võõras, siis ei tasu sinna valdkonda minna. Parem oleks investeerida jaemüüki. Inimesed lähevad alati poodi ja ostavad kaupa.

– Aga millist ettevõtet soovitate valida?

– Üldiselt vaatleme tuntud suurfirmasid, sest nad on rohkem avalikkuse tähelepanu all ja läbipaistvad.

Lisaks räägib RIA.com Markeplaces’i juhtkonna liige Artjom Umanets, et taolised konverentsid aitavad vaadelda investeeringuid teise nurga alt.

– Tänu taolistele üritustele saavad erainvestorid vaadelda ettevõtlust erinevatest vaatevinklitest, saavad teada peidetud ohtudest ja riskidest. On võimalik, et mõned esitlused innustasid kedagi või aitavad isegi võib nurjumisest päästa.

Peab toonitama, et viimastel aastatel näitab IT-valdkond väga head kasvu. Juba praegu on selle panus Eesti SKP-sse rohkem kui 15% ja kasv on paratamatu. Tänu ainuüksi e-residentsusele toovad IT-ettevõtted riigieelarvesse miljoneid eurosid maksuraha. Kahjuks on erainvestorid  kõrgtehnoloogiate osas väga ettevaatlikud ja investeerivad sinna, mis oli populaarne 20 aastat tagasi. Näiteks meie firma kasum kasvab iga aastaga 50% . Varsti oleme valmis minema börsile. Aga kas investorid on selleks valmis? Peagi näeme.

Tallinna Investeerimisklubi asutaja Katarina Holm räägib RIA.com Marketplaces’i asjatundjatega

Katarina Holm about the Investment Club and investing for beginners

There was an annual Investment Conference “Investor Toomas” in Tallinn. The conference gathered over 600 participants. Investors were talking about last year’s profit, the return of investment, crowdfunding, and other topics. Specialists from Estonian company RIA.com Marketplaces also participated as sponsors and spoke with Tallinn Investment Club founder about the background for creating such a club.

Katarina Holm is the founder of the Tallinn Investment Club. She knows everything about the successes and failures of those investing money in one or another business.

How did you get the idea of founding an investment club?

Our club has a narrow focus. Estonian speaking population can choose amongst many clubs, even based on their members’ sex. For Russian speakers, there was no such club existing. We have decided to fill a niche.

Was it planned as a commercial enterprise, or was it based on enthusiasm?

In Estonia, we do most of the things based on enthusiasm only for the development of society. There are people in Estonia who speak no Estonian nor English. They are interested in investing but do not participate in events and have limited knowledge of the topic. We want to help them to expand the vision. It, in particular, considers people who have just moved to Estonia from abroad.

There were more than 600 participants at the conference. Is that a lot?

This conference is the most significant investment conference in Estonia. In last year more than 500 investors participated also.

Do all participants engage in investing regularly, or is it mostly educational project?

The conference likewise is an educational project. The number of participants grows every year, and we should consider that there is some amount of beginner investors who have just entered the investment market. But also, there are some familiar faces every year. Experienced investors who have been engaged in investing for many years are the core of the conference. But there are always new ones also.

Were there any events, i.e., pension reform, which made people engage in investing themselves, without trusting their money to banks or other establishments?

Those people who want to think for themselves will always be interested in trying something on their own. And, for instance, the pension reform could be a positive step towards people learning to invest the money themselves. On the other hand, there will be fraudsters who will try to get into this money.

What would you advise to beginners? What one has to pay attention to, some specific market or financial indicators?

Beginners should invest in those things that they understand. If you do not understand biotechnology, you should not invest in this sector. Better to try the retail industry. People always go to the store and buy some goods.

How to choose the right company?

Usually, we consider known companies. These companies attract more public attention and therefore are transparent.

Artem Umanets, the board member of RIA.com Marketplaces, in turn, speaks that such conferences allow taking a different on investments.

Thanks to such conferences, private investors can look at a business from different angles, learn about hidden risks. Perhaps some presentations have inspired people or even can save from future failures. Says Artem Umanets. Also, I should note that IT-sector has been showing constant growth in the last few years. Already today, it brings over 15% of Estonian GDP, and growth is inevitable. Thanks to e-Residency only, the Estonian budget gets millions of euros of tax money from IT companies. Unfortunately, private investors are very conservative considering the high-tech sector and invest money into businesses, which were popular 20 years ago. For instance, the profit of our company has been growing by 50% every year. Soon we are ready to enter the stock market. But are investors willing? We will see very soon.

Katarina Holm, the founder of Tallinn Investment Club, is talking to experts from RIA.com Marketplaces

Про клуб инвесторов и новичков: с первых уст от организатора Katarina Holm

В Таллинне прошла ежегодная конференция Инвестор Тоомас. Она собрала более 600 участников. Инвесторы говорили о прибыли за прошедший год, о возврате инвестиций, краундфандинге и других проблемах. Специалисты эстонской компании RIA.com Marketplaces, которые тоже приняли участие в конференции как спонсоры, поговорили с организатором инвесторского клуба о том, как появилась идея создать такой клуб.

Katarina Holm – организатор клуба инвесторов в Таллинне. Знает про все успехи и неудачи тех, кто вкладывает свои деньги в тот или иной бизнес.

Как вы пришли к идее организовать клуб инвесторов? 

— У нас узкая направленность клуба. Если для эстоноязычных существуют клубы, даже по половому разделению, то для русскоязычного населения ничего не было. Поэтому мы решили покрыть этот сегмент. 

— Это задумывалось как коммерческое предприятие или изначала на энтузиазме? 

— У нас в Эстонии основная часть вещей делается исключительно на энтузиазме с целью развития общества. Есть люди в Эстонии, которые не владеют английским или эстонским языками. Но эти люди все равно испытывают интерес к инвестициям. Но стесняются ходить на мероприятия. У них есть ограниченный доступ к информации. И мы хотим им помочь расширить кругозор. Особенно это касается новых поселенцев в Эстонии, которые приезжают из других стран. 

— На этой конференции собралось больше чем 600 людей. Это очень много? 

— Это самая большая инвестиционная конференция в Эстонии. В прошлом году собралось тоже более полтысячи инвесторов. 

— Все эти участники на регулярной основе занимаются частным инвестированием? Или это более образовательный проект?  

— Это, в том числе и образовательный проект. Число посетителей этой конференции растет с каждым годом, соответственно нужно учитывать, что пласт новых инвесторов, которые только-только зашли на рынок, тоже здесь находиться. Но если ходить из года в год, то можно увидеть одни и те же лица. На конференции есть ядро инвесторов, которые занимаются этим не первый год. Ну и всегда есть новенькие. 

— Было ли какое-то событие, например изменение в пенсионной системе, которое направило людей в самостоятельное инвестирование, вместо того чтобы доверять деньги банку или другим учреждениям? 

— Для тех людей, которые хотят немножко думать сами, всегда будет интересно попробовать что-то самостоятельно. И, например, та же пенсионная реформа станет положительным шагом к тому, чтобы люди научились инвестировать сами. Но будет и отрицательный момент. Увеличиться количество мошенников, которые захотят этими деньгами завладеть. 

— Что посоветуете новичкам? На что обращать внимание? На какой-то рынок? Или на какие-то показатели? 

—Новичкам нужно инвестировать в те вещи, в которых они разбираются. Если ты не разбираешься в биотехнологиях, тебе нет смысла заходить в этот сектор. Лучше тогда зайти в сектор ритейла. Потому что все люди ходят в магазин и покупают какие-то товары. 

— А с точки зрения выбора компании? Какую выбрать? 

— Как правило мы рассматриваем известные компании. Потому что они на виду и более прозрачные.

В свою очередь член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец говорит, что такие конференции помогают посмотреть на инвестиции с другого ракурса. 

— Благодаря таким конференциям частные инвесторы могут взглянуть на бизнес с разных ракурсов. Узнать о подводных камнях и рисках. Возможно, некоторые выступления кого-то вдохновили или даже спасут в дальнейшем от провала,— говорит Артем Уманец. — Стоит отметить, что очень хороший рост за последние несколько лет показывает IT-отрасль. Она уже приносит более 15% от всего ВВП Эстонии. И рост неизбежен. Только благодаря e-Residency в бюджет поступают миллионы евро налогов от IT-компаний. Но частные инвесторы очень осторожны к высоким технологиям и инвестируют в то, что было популярно лет так 20 лет назад. А зря. Например прибыль нашей компании растет на 50% к предыдущему году уже который год. Мы скоро будем готовы выйти на биржу. Готовы ли к этому инвесторы? Вскоре увидим.

Организатор клуба инвесторов в Таллинне Katarina Holm разговаривает со специалистами с эстонской компании RIA.com Marketplaces

TOP 10 startups that impressed us at sTARTUp Day 2020

TOP 10 startups that impressed us at sTARTUp Day 2020

This year the sTARTUp Day 2020 event in Tartu gathered hundreds or smart and young people who were telling visitors about their developments and looking for funding. Out of hundreds of applications, the organizers filtered out 33 startups that gave a few-minute-long presentation in front of the jury. Here are the experts from the RIA.com Marketplaces telling us about 10 most exciting projects.

“Estonian startups are second to none of the startups that we saw at the Web Summit in Lisbon at the end of 2019. These unique developments impact the automobile market, so healthcare and business sectors. Many startups are dedicated to making everyday lives of Estonians easier,” says a member of the Management Board of RIA.com Marketplaces Artem Umanets. “Naturally, for us, as the founder of the AUTO.RIA.com website (one of the top six in the world), the spirit of DriveX startup was particularly close to our heart. It will help car rental services to simplify checks of their cars.”   

1. DriveX

Rauno Sigur
Rauno Sigur

DriveX – service for online inspection of cars after their return from rent. The idea of the project is easy to understand for anyone who has ever rented a car – it allows to verify the car’s condition before and after its use by the customer with the help of photographs. The technology must allow performing an online inspection of the car using an analysis of photographs. Fuel level, mileage, and various malfunctions will also be taken into account. If there is something wrong with the car, the system will automatically inform the owner or the car rental company. 

According to the founder of the project Rauno Sigur, this service will interest first and foremost B2B customers, i.e. car rental services, insurance companies, etc. The mission of the project is to add transparency to the car rental industry through the digitalization of all processes. 

2. Entify

Julia Ront
Julia Ront

Entify – service for verification of customers who are legal entities. The startup will allow automating the process of checks of potential contract partners with respect to numerous parameters. The result of the check is a detailed report with a rating score of reliability of the contract partner. 

According to co-founder Julia Ront, this service allows finding information about customers and partners from any location in the world with just a few clicks. Their companies can be checked with regard to money laundering and fraud. 

This startup is extremely relevant to today’s financial sector in the European Union. The European Union is introducing more and more regulations in the field of Anti Money Laundering (AML) or Know Your Customer (KYC), and automation of these processes is absolutely necessary. Any business must be ready for a situation where such regulations will be applicable not only to companies operating in the financial sector (banks, insurance companies, etc.), but also in other business sectors.

3. Wastefox

Joonatan Oras
Joonatan Oras

Wastefox – developer and producer of home stations for recycling of organic waste into fertilizers. 

The guys behind this startup have created one of the first composters that allow to turn food waste into fertilizers. As the owner of the startup Joonatan Oras points out, it can be done “with visible speed and elegance”. Such a product is first and foremost necessary for owners of private houses because it will let them turn recycled waste into fertilizers for the garden.

The mission of the startup is to take care of the environment through recycling of organic waste at the spot without its removal. Sorting of biological waste prevents it from becoming the source of CO2 emissions. Also, the biobox will allow reducing the frequency of waste removal.

4. ISACHAMP

Bouya Maalainine
Bouya Maalainine

ISACHAMP – two projects in one. First of all, this is a financial scoring service for developing countries that is based on social activities, analysis of behavior and other metrics that are not traditional for the financial sector. Second, this service provides loans for studies. Unlike a classic bank loan, the borrower returns not body and interest, but a part of his or her future salary. 

The owner of the startup Bouya Maalainine is sure that the more people earn, the better it is for our society. This is why customers pay to the startup a percentage of their income for a fixed period of time. But there is one special feature here. The customer does not pay when his or her income is low.

5. Vigo

Janis Slezins
Janis Slezins

Vigo – an online service for recovery from a stroke. The startup aims to reach an obvious and important goal – to digitalize best existing practices of rehabilitation after a stroke. It is important to remember, that other than physical damage that must be minimized in the hospital, another critical element of recovery is work on emotional damage. This online service aims to help people with that.

6. Lumebot

Kaspar Kikerpill
Kaspar Kikerpill

Lumebot – developer of industrial robots for cleaning of streets. The mission of the company is to replace big municipal machines (first and foremost tractors) with small (up to 500 kg) robots that will be able to clean streets from snow in winter and from everything else, from leaves to rubbish, during all other seasons. 

The founder of the startup Kaspar Kikerpill says that today operation of a robot still requires a remote operator, however, in future this function will also be automated.

7. Grudio.io

Grudio.io – a startup in the field of power supply. The company has set a very ambitious goal – to change the traditional system of balancing of production and consumption of electric power in the network that was initially developed for the provision of power based on fossil sources of energy. The increase of the share of renewable sources of energy in the power balance leads to the need to change distribution systems. The Grudio.io team is sure that this goal can be achieved using the involvement of households and the development of a P2P network.

8. ColdPlasmaTech

Carsten Mahrenholz
Carsten Mahrenholz

ColdPlasmaTech – a German medical startup. The mission of the startup is to bring futuristic medical technologies from the Star Trek series into real life. 

As the owner of the startup Carsten Mahrenholz tells us, the cold plasma technology allows doing that already today, treating wounds and deep cuts. Such a medical device is already being developed by the Coldplasmatech team together with experts from the leading European plasma technology institute (INP). It will allow treating poorly healing wounds. In future, the comprehensive cold plasma technology will be available to the general public as a bandage material. 

9. Speakly

Speakly – a startup in the field of online education. The team of the startup implements a scientific approach to study of foreign languages – instead of learning words by heart it focuses on learning sentences and word constructions which are most commonly used in everyday life.

As the developers say, Speakly will help the user to learn 4000 most frequently used words in the order of their relevance. Thanks to this the level of foreign language skills will increase faster.

10. Promoty

Marelle Ellen
Marelle Ellen

Promoty – a marketplace for influencers and brands. This service will allow brands to maximize the efficiency of advertising campaigns in social media, and to establish order in the fast-growing influence marketing market (by reducing time and costs, author’s note). 

As Marelle Ellen of Promoty says, the service will allow any company to find and establish cooperation with influential people who are fans of a brand, and to honestly recommend it to its subscribers in social media.

In conclusion, Artem Umanets of RIA.com Marketplaces said: “I would like to emphasize the highest quality of the organization of all events within the framework of sTARTUp Day 2020. From our point of view, the level was higher than the one of Web Summit”.

TOP 10 põnevat idufirmat „sTARTUp Day 2020“ konverentsil Tartus

TOP 10 põnevat idufirmat „sTARTUp Day 2020“ konverentsil Tartus

Tartus toimus Baltikumi suurim ärifestival “sTTARTUp Day 2020”, mis viis kokku sadu nutikaid noori. Konverentsil tutvustati uuemaid arendusprojekte ja otsiti rahastust äriideede jaoks. Korraldajad valisid sadade taotlejate seast välja 32 idufirmat, kes tegid žürii ees lühikesed ettekanded. RIA.com Marketplaces’i asjatundjad räägivad omakorda kümnest huvitavamast projektist.

— „Eesti iduprojektid ei jää alla rahvusvahelistele projektidele, mida me nägime 2019. aasta lõpus „Web Summit“ konverentsil Lissabonis. Need on ainulaadsed arendusprojektid, mis mõjutavad nii autoturgu kui ka arstiteadust ja ettevõtlust. Paljude iduprojektide eesmärgiks on eestlaste igapäeva elu lihtsustamine,“- räägib RIA.com Marketplaces’i juhtkonna liige Artjom Umanets. – „Meile, kui autolehe AUTO.RIA.com loojatele (kuulub maailma TOP 6-sse), oli kõige hingelähedasem iduprojekt DriveX. Projekti eesmärk on hõlbustada rendiautode järelvaatust.“   

1. DriveX

Rauno Sigur
Rauno Sigur

DriveX on rendiautode järelvaatuse online-teenus. Projekti mõte on tuttav kõigile, kes on kunagi autot rentinud: fikseerida auto seisund enne ja pärast sõitu. Tehnoloogia võimaldab teha veebis auto järelvaatust fotode võrdlemise abil, arvestades ka kütuse taset, läbisõitu ja võimalikke tehnilisi rikkeid. Kui auto ei ole korras, siis süsteem teavitab automaatselt autoomanikku või rendifirmat. 

Projekti asutaja Rauno Sigur räägib, et see teenus pakub huvi eelkõige B2B klientidele (autorendifirmadele, kindlustusettevõtetele jne). Projekti eesmärk on muuta autorendi valdkond läbipaistvamaks digitaliseerides kõik protsessid. 

2. Entify

Julia Ront
Julia Ront

Entify tegeleb juriidiliste klientide verifitseerimisega. Iduprojekt võimaldab automatiseerida vastaspoolte kontrollimise protsessi mitmete parameetrite järgi. Kontrolli tulemuseks on detailne aruanne koos vastaspoolte usaldusväärsuse reitinguga. 

Idufirma asutaja Julia Ront räägib, et selle teenuse abil saab paari hiireklikiga leida teavet klientide ja partnerite kohta igal pool maailmas. Näiteks kontrollida ettevõtteid rahapesu või kelmuse asjus. 

See iduprojekt on väga päevakajaline EL-i finantssektori jaoks. Euroopa Liit rakendab aina rohkem regulatsioone AML/KYC valdkonnas ja antud protsesside automatiseerimine on hädavajalik. Peame olema valmis selleks, et tulevikus rakendatakse sarnaseid regulatsioone ka teistes ettevõtlusvaldkondades.

3. Wastefox

Joonatan Oras
Joonatan Oras

Wastefox arendab ja toodab biojäätmete ümbertöötlemise jaamasid eratarbija jaoks. 

Idufirma meeskond lõi ühe esimese kompostimisseadme, mis suudab biojäätmed ümbertöödelda väetiseks. Idufirma omanik Joonatan Oras räägib, et seda on võimalik teha „märkimisväärse kiiruse ja elegantsusega“. Selline toode on vajalik eelkõige eramajade omanikele, sest ümbertöödeldud jäätmeid saab kasutada oma aia väetamiseks.

Startup’i eesmärk on hoolitseda ümbritseva keskkonna eest töödeldes biojäätmeid ümber ilma prügiveota. Biojäätmete sorteerimine aitab vältida CO2 emissiooni. Samuti vähendab komposteerimisseadme paigaldus prügiäraveoteenuse vajadust.

4. ISACHAMP

Bouya Maalainine
Bouya Maalainine

ISACHAMP on kaks projekti ühes. Esiteks on see skooringu* teenus arengumaade jaoks, mis rajaneb sotsiaalsel aktiivsusel, käitumisanalüüsil ja teistel finantssektori jaoks ebatavapärastel näitajatel. Teiseks, see teenus pakub õppelaene. Laenuvõtja ei tagasta laenu põhiosa ja intressi näol nagu tavaliste pangalaenude puhul, vaid annab osa oma tulevasest palgast. 

Idufirma omanik Bouya Maalainine on kindel, et mida rohkem inimesed teenivad, seda suurem on kasu kogukonnale. Sellepärast maksab klient idufirmale teatud protsenti omast palgast fikseeritud aja jooksul. Aga on olemas ka eripära: klient ei maksa siis, kui tal on madal sissetulek. *skooring- automaatne statistilistel mudelitel põhinev eraisikute krediidikäitumise hindamissüsteem

5. Vigo

Janis Slezins
Janis Slezins

Vigo on insuldijärgse taastusravi online-teenus. Iduprojekti ülesanne on arusaadav ja vajalik: digitaliseerida parimad insuldijärgse taastusravi praktikad. On tähtis meeles pidada, et peale tervisekahjustuse esmast ravi haiglas, on taastumise kõige tähtsam osa töö emotsionaalsete probleemidega. Just selleks ongi uus online-teenus mõeldud.

6. Lumebot

Kaspar Kikerpill
Kaspar Kikerpill

Lumebot on tööstuslike tänavakoristusrobotite arendaja. Ettevõtte eesmärk on asendada suurt kommunaaltehnikat (eelkõige traktoreid) väikeste, kuni 500kg kaaluvate robotitega. Robotid koristavad lund talvel ja lehti ning prahti teistel aastaaegadel.  

Idufirma asutaja Kaspar Kikerpill räägib, et roboti juhtimiseks on täna veel vaja kaugoperaatorit, kuid tulevikus automatiseeritakse ka see osa.

7. Grudio.io

Grudio.io on iduprojekt energeetika valdkonnas. Ettevõte seab endale väga ambitsioonika eesmärgi: muuta traditsioonilist energiahaldussüsteemi elektrienergia tootmisel ja tarbimisel. Varasem süsteem oli loodud põlevkivil rajanevate energeetikavõimsuste teenindamiseks. Rohelise energia osa kasvuga energiahaldussüsteemis on tekkinud vajadus jaotussüsteemi muutuse järgi. Grudo.io meeskond on kindel, et seda on võimalik saavutada kodutarbija kaasamisel ja P2P võrkude kasutusele võtmisega.

8. ColdPlasmaTech

Carsten Mahrenholz
Carsten Mahrenholz

ColdPlasmaTech on saksa idufirma meditsiiniteaduste valdkonnas. Projekti eesmärk on „Star Trek’i“ telesarja futuristlike ravitehnoloogiate tõeks tegemine. 

Idufirma omanik Carsten Mahrenholz räägib, et külma plasma tehnoloogia võimaldab seda teha juba täna – ravida sügavamaid lõikehaavu. ColdPlasmaTech’i meeskond koostöös Euroopa Plasmatehnoloogiate Instituudiga (INP) arendavad uut seadet, mis võimaldab ravida keerulisemaid haavu. Tulevikus saab külma plasma tehnoloogial rajanev sidemematerjal kõigile kättesaadavaks. 

9. Speakly

Speakly on iduprojekt online-hariduse valdkonnas, mis rakendab teaduslikku lähenemist keelte õpetamisele: sõnade päheõppimise asemel õpetakse igapäevaelus kõige tihedamini kasutatavaid fraase ja lausekonstruktsioone.

Speakly arendajate väitel õpib kasutaja 4000 kõige levinumat sõna nende aktuaalsuse järgi. Tänu sellele kasvab võõrkeelte oskuse tase kiiremini kui tavaliselt.

10. Promoty

Marelle Ellen
Marelle Ellen

Promoty on platvorm suunamudijate ja brändide kokkuviimiseks. Antud teenus võimaldab brändidel efektiivselt läbi viia reklaamikampaaniaid sotsiaalmeedias ja optimeerida kiiresti kasvavat influence-turgu (ehk vähendada ajalisi ning rahalisi kulutusi). 

Marelle Ellen Promoty’st räägib, et sellise teenuse abil saab iga ettevõte leida suunamudijaid, kes on nende brändi fännid ja võivad neid siiralt soovitada oma follower’idele sotsiaalmeedias.

Kokkuvõtteks räägib Artjom Umanets: „Tahaks ära märkida „sTARTUp Day 2020“ raames toimunud ürituste kõrget organiseerimistaset. Meie arvates oli tase on kõrgem, kui Lissabonis toimunud„Web Summit“ konverentsil, millest meie kirjutasime varem“..

ТОП-10 стартапов, которые удивили на sTARTUp Day 2020 в Тарту

ТОП-10 стартапов, которые удивили на sTARTUp Day 2020 в Тарту

На конференции sTARTUp Day 2020 в Тарту в этом году собрались сотни умных и молодых людей, которые рассказывали о своих разработках и искали финансирование. Из сотен заявок организаторы отфильтровали 32 стартапа, которые провели свои несколько минутные презентации перед жюри. Специалисты эстонской компании RIA.com Marketplaces в свою очередь рассказывают про 10 самых интересных проектов.

— Эстонские стартапы ничем не уступают тем, которые мы видели на Web Summit в Лиссабоне в конце 2019 года. Это уникальные разработки, которые задевают как автомобильный рынок, так и здравоохранение и бизнес. Многие стартапы посвящены  тому, чтобы облегчить повседневной жизнь эстонцев,- говорит член правления RIA.com Markeplaces Артем Уманец. — Для нас, как для основателей автосайта AUTO.RIA.com (входит в ТОП-6 в мире,-авт), конечно был близок по духу стартап DriveX. Он должен помочь авто прокатным сервисам упростить проверку авто.  

1. DriveX

Rauno Sigur
Rauno Sigur

DriveX – сервис онлайн-инспекции автомобилей после проката. Идея проекта понятна любому, кто когда-либо брал авто в аренду – зафиксировать состояние до и после с помощью фотографий. Технология должна позволить произвести инспекцию авто в режиме онлайн с помощью анализа фотографий. Также будут учтены уровень топлива, пробег и разные неисправности. Если с авто что-то не так, система автоматически проинформирует владельца или прокатную компанию. 

Как рассказывает основатель проекта Rauno Sigur, этот сервис, в первую очередь, будет интересен B2B клиентам. То есть сервисам аренды авто, страховым компаниям и т.д.). Миссия проекта – добавить прозрачности в индустрию автомобильной аренды через диджитализацию всех процессов. 

2. Entify

Julia Ront
Julia Ront

Entify – сервис верификации клиентов юридических лиц. Стартап позволит автоматизировать процесс проверки потенциальных контрагентов по множеству параметров. Результатом проверки является детальный отчет со скорингом рейтинга надежности контрагента. 

Как говорит основательница Julia Ront, с помощью сервиса можно в несколько кликов, из любой точки мира, найти информацию о клиентах и партнерах. Проверить их компании касательно отмывания денег и мошенничества. 

Этот стартап чрезвычайно актуальный для финансового сектора в Евросоюзе на данный момент. ЕС сегодня вводит все больше и больше регуляций в сфере AML/KYC и автоматизация данных процессов просто необходима. Нужно быть готовым, что подобные регуляции в будущем будут применяться не только к компаниям финансового сектора (банки, страховые компании и т.д.) но и к другим отраслям бизнеса.

3. Wastefox

Joonatan Oras
Joonatan Oras

Wastefox – разработчик и производитель домашних станций по переработке органических отходов в удобрения. 

Ребята из этого стартапа создали один из первых компостеров, который позволяет превратить пищевые отходы в удобрения. И как говорят владелец стартапа Joonatan Oras, сделать это можно с “видимой скоростью и элегантностью”. Подобный продукт в первую очередь нужен владельцам частных домов, так как переработанные отходы превращаются в удобрения для сада или огорода.

Миссия стартапа – забота об окружающей среде через переработку органических отходов без их вывоза (на месте). Сортировка биоотходов предотвращает их превращение в источник выбросов CO2. А также установка биобокса позволит не так часто вывозить мусор.

4. ISACHAMP

Bouya Maalainine
Bouya Maalainine

ISACHAMP – два проекта в одном. Во-первых, это сервис финансового скоринга для развивающихся стран на основе социальных активностей, анализа поведения и прочих нетрадиционных для финансового сектора метриках. Во-вторых, этот сервис предоставляет займы для обучения. Заёмщик отдает не тело и проценты как в классическом банковском займе, а часть будущей зарплаты. 

Как уверен владелец стартапа Bouya Maalainine, чем больше люди зарабатывают, тем больше пользы для нашего сообщества. Поэтому клиенты платят стартапу процент от своего дохода за фиксированный период времени. Но есть и фишка. Клиент не платит когда у него низкий доход.

5. Vigo

Janis Slezins
Janis Slezins

Vigo – онлайн-сервис для восстановления после инсультов. Стартап ставит перед собой достаточно понятную и нужную задачу – диджитализировать лучшие существующие практики реабилитации после инсультов. Важно помнить, что помимо физического ущерба, который необходимо минимизировать в больнице, важнейшая составляющая реабилитации – работа над моральным ущербом. С этим и должен помочь онлайн-сервис.

6. Lumebot

Kaspar Kikerpill
Kaspar Kikerpill

Lumebot – разработчик промышленных роботов для уборки улиц. Миссия компании – заменить большую коммунальную технику (тракторы в первую очередь) на небольших (до 500 кг) роботов, которые могут убирать улицы от снега зимой и от листвы и мусора во все остальные поры года. 

Основатель стартапа Kaspar Kikerpill говорит, что сегодня для управления роботом все еще нужен удалённый оператор, однако в будущем и эта функция будет автоматизирована.

7. Grudio.io

Grudio.io – стартап в сфере энергетики. Компания ставит перед собой очень амбициозную цель – изменить традиционную систему балансировки производства и потребления электроэнергии в сети, которая изначально была разработана для обслуживания мощностей на основе ископаемых источников энергии. Учитывая рост доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе, возникает необходимость изменить системы распределения. В команде Grudio.io уверены, что это можно достичь с помощью вовлечения домашних хозяйств и построения P2P сети.

8. ColdPlasmaTech

Carsten Mahrenholz
Carsten Mahrenholz

ColdPlasmaTech – немецкий медицинский стартап. Миссия стартапа – реализовать футуристические медицинские технологии из сериала Star Trek. 

Как рассказывает владелец стартапа Carsten Mahrenholz, технология холодной плазмы позволяет это сделать уже сегодня – заживлять раны и глубокие порезы. И команда Coldplasmatech вместе с экспертами из ведущего европейского института плазменных технологий (INP) разрабатывает медицинское устройство. Оно позволит залечивать трудные раны. И комплексная технология холодной плазмы в будущем будет общедоступна в качестве перевязочного материала. 

9. Speakly

Speakly – стартап в сфере онлайн-образования. Команда стартапа реализует научный подход к изучению иностранных языков – вместо заучивания слов изучение предложений и словесных конструкций, которые чаще всего используется в повседневной жизни.

Как говорят разработчики, с помощью Speakly пользователь усвоит 4000 самых употребляемых слов в порядке их актуальности. Благодаря этому уровень владения иностранным языком будет повышаться быстрее, чем обычно.

10. Promoty

Marelle Ellen
Marelle Ellen

Promoty – маркетплейс для инфлюеренсов и брендов. Данный сервис позволит брендам максимально эффективно проводить рекламные компании в социальных медиа и упорядочить (сократить время и затраты,-авт) быстро растущий рынок инфлюенс маркетинга. 

Как говорит Marelle Ellen из Promoty, любая компания сможет с помощью сервиса найти и сотрудничать с влиятельными лицами, которые являются поклонникам бренда и искренне рекомендовать его своим подписчикам в социальных сетях.

В заключение Артем Уманец из RIA.com Marketplaces cказал:— Хочется отметить высочайшее качество организации всех мероприятий в рамках sTARTUp Day 2020. С нашей точки зрения, уровень выше чем на Web Summit, про который мы писали ранее.

Miks Tallinna hooned kaotavad soojust? Artjom Umanets ETV+ eetris: hoonete tehnokontrollist termokaameraga

Miks Tallinna hooned kaotavad soojust? Artjom Umanets ETV+ eetris: hoonete tehnokontrollist termokaameraga

Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces’i asjatundjad käisid hiljuti termopildistamas Tallinna hooneid. Termokaamera objektiivi sattusid mitmed tuntud ehitised: Stenbocki majast Superministeeriumini. ETV+ hommikuprogrammis kõneleb katsest ettevõtte juhatuse liige Artjom Umanets. Miks Tallinna tuntud hooned kaotavad kõige rohkem soojust? 

– – Kuidas tuli teil mõte selline katse läbi viia ja jalutada mööda Tallinna linna koos termokaameraga?

– – Soojuseenergia kokkuhoid ja soojuskadu on väga päevakajaline teema igal pool maailmas. Teeme tihedat koostööd Ukraina kinnisvaraarendajatega, sest meil on üks suurimaid kinnisvara projekte ligi 45-miljonilise elanikkonnaga riigis: DOM.RIA.com. Meile pakkus huvi viia läbi sarnane uuring ka kodulinnas Tallinnas. 

Saatejuht Andrei Titov näitab Stenbocki maja pilti, mis on tehtud termokaameraga. 

– – Mida võib öelda sellest hoonest, mis on ehitatud juba 1792. aastal? 

– – See hoone on rohkem kui 200 aastat vana. Kontrolli käigus nägime, et hoone kaotab soojust põhiliselt aknaavade, katuse ja, ei ole välistatud, et ka vahelae kaudu. 

– Aga kui võib küsida, miks see maja laseb sooja läbi? Millest see sõltub? Kas ehitusmaterjalidest, millest maja on ehitatud? 

– Kahtlemata sõltub väga palju ehitusmaterjalidest. Kuid tähtis on ka ehitustehnoloogia. Muide, ka praegu on üpris palju kaasaegseid hooneid, mille soojuskadu on tohutult suur. 

Järgmisena näitab saatejuht pilti hotellist „Telegraaf“. 

– Hotell „Telegraaf“ tähistas just hoone 141. sünnipäeva. Kui suur soojuskadu on siin? 

– Siin tekib samuti põhiline kadu läbi akende. Kuid nähtavasti on siin kvaliteetne sise- ja välisviimistlus. Seinad hoiavad sooja ja kadu on minimaalne. Sama ei saa öelda naabruses olevatest hoonetest. 

Saatejuht Andrei Titov küsib ka akende kohta. 

– Tänapäeval on moes maast laeni aknad. Kuid aknaid peetakse kõige suuremaks soojuskao põhjuseks. Kas see on tõsi? 

– On küll. Aga peab arvestama sellega, et on olemas energiasäästlikuid aknaid, mis tagavad nii piisava valguse läbilaskmise kui ka minimaalse soojuskao. 

Ekraanile tuleb pilt Superministeeriumist, mis sai valmis alles 2017. aastal. 

– Siin me näeme, et soojuskadu on vastuvõetaval tasemel. Kuigi seda on ikkagi märgata tänu klaasist ehitatud välisseintele. Sellele vaatamata aitab hoone energiasäästlikkus säästa sadu tuhandeid eurosid aastas. 

Järgmine hoone ekraani peal on „Radisson“ hotell. 

– On näha, et hoone hoiab soojust küllalt hästi. Kollast värvi, mis tähendab soojuskadu peaaegu ei ole. Kas see on nii?

– Jah. Põhiline soojuskadu tuleb hotelli fuajee ja trepikäikude kaudu. Samas hoiavad hotellitoad sooja väga hästi. Sama ei saa öelda hotelliga külgnevate hoonete kohta. 

– – Miks suutis hotell teie arvamusel jõuda nii minimaalse soojuskao tasemeni? 

– Ma arvan, et peamine põhjus on ilmtingimata ehitustehnoloogia, ehitusmaterjalide ja viimistluse kvaliteet. 

Saatejuht Jelena Solomina küsib, mida peaksid teadma korteriomanikud. 

– Me räägime nüüd Tallinna kõige tihedamini asustatud linnaosadest, kus inimesed elavad enamasti paneelmajades. Kui ma tahaksin oma korterit soojustada, kas ma pean seda tegema seda omaette või on hoopis mõistlikum soojustada tervet maja? 

– Enamikel juhtudel on parem võtta terviklik lahendus, kuid siin mängib rolli ka naabrite nõusolek maksta selle eest. 

– – Paljud inimesed, kes elavad soojustatud paneelmajades räägivad sellest, et kodus ei ole õhku. Kas põhjuseks on vigane ehitustehnoloogia või sellist nähtust näeb igal pool paneelmajades? 

– See on eelkõige ehitustehnoloogia viga. Miks? Maja soojustamist on vaja vaadelda tervikuna. Sama tähtsad on nii soojusisolatsioon kui ka küte ja ventilatsioon. Majas võib olla hea soojusisolatsioon, kuid puudub korralik ventilatsioon, siis jääb niiskus majja sisse. Soovitaksin alustada akende vahetamisest, kui seda on vaja, ja siis jätkata seinte soojustamisega.