RIA.com Marketplaces: Auditeeritud 2019 majandusaasta aastaaruanne

BDO Eesti AS avaldas 3. märtsil RIA.com Marketplaces OÜ 2019. aasta majandusaasta konsolideeritud aastaaruande.

2019. aasta näitas rekordiliselt kõrgeid tulemusi kõigi peamiste finantsnäitajate kohta:  EBITDA, käive, netosissetulek ja makstud dividendid.

RIA.com Marketplaces OÜ auditeeritud 2019. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne on kättesaadav Eesti e-äriregistris ja ria.company veebilehel.

BDO Eesti AS osutab kvaliteetseid audiitorteenused, äri- ja finantsnõustamist ning ettevõtluse toetamise teenuseid aastast 1991. BDO Eesti AS on koostanud RIA.Marketplace OÜ-le konsolideeritud majandusaasta aruandeid aastal 2019, 2018, 2017 ja 2016.